/ 9 نظر / 7 بازدید
منٍ تو

به به چه خط خوشگلی[پلک]

منٍ تو

به به چه خط خوشگلی[پلک]

منٍ تو

میگن خطاطش هم خوشگله[پلک]

منٍ تو

ای جان!

منٍ تو

اصن یه وضی شدم خطاطشو دیدم الان تو آینه[عینک]

منٍ تو

نه هیچی جز چشمای زلال تو توان انعکاسشو نداره[خجالت]

منٍ تو

خیلی داره شخصی میشه نه؟![نیشخند]

منٍ تو

خب می ترسم عشق مون چشم بخوره........

منٍ تو

اوهوم[پلک]