....

 

 

   

گم کرده راه

        در تنگة غروب

  از پا درآمدیم

    از دست داده همرهی کاروان صبح!

 

         شب همچو کوه بر سر ما ریخت

         آواری از سیاهی اندوه

         ما سر به زیر بال کشیدیم

         تاکی، کجا، دوباره برآید نشان صبح...

 

                                                        " مشیری"

/ 3 نظر / 8 بازدید
گل گیسو

چقدر با حال این روزام همخونی داره...

شیما

بسیار زیبا.[دست][دست][دست][دست]

شیما

دلم را به دست خدا دادم که هر جا خواست با خود ببردو غافل از اینکه خدا دلهای زیادی با خود میبرد وشاید دلم را جایی بگذارد .که هیچوقت نتوانم آنرا پس بگیرم.هیچوقت.