قاضی چی !

 

میگفتند که ممکن است مصادیقمان مشکل داشته باشد و یا سازمان بزرگی چون "فیل" ترینگ به ما غبطه خورده باشد و به کلمات ما بخل ورزیده یاشد. و یا کسی از ما شکایت برده باشد نزد آقای قاضیِ مجازیِ تن و روح این سرزمینِ مجازیِ بی در و پیکر .

خب! مثل هزاران کاری که توی این ملک انجام میشه و کسی نمیدونه دلیلش چیه یا چی میتونه باشه ، این حرکت پرشین بلاگ هم مشخص نبود که برای چی و به واسطه ی چی بوده ، ما هم که عادت کردیم توی این 9 توی غبار آلود در مقابل تمام پیش آمد هایی که توی مغز کوچک ما نمیگنجه احیانا ، سری تکان دهیم و به نشانه تعجب تنها شانه ای بالا بیاندازیم و دم نزنیم ؛ که هوا بس ناجوان مردانه سرد است ... 

به هر حال و طریق هستم . و به صدق وجود اندک خوانندگان این وبلاگ ،که هموشون محترمند و عزیز ،آنچه هست ادامه دارد تا ما ادامه داریم، باشد که به سر سوزن شوقی حرفی از جنس دل بزنیم و بر آن باقی بمانیم تا بمانیم.

/ 3 نظر / 8 بازدید
طـ ـودی

ممنون باری تلاش برای برگردوندن وبلاگ به عشق ما:) آزاد سازی وبلاگتون هم مبارک!! :دی

چوب کبریت

همه ی اتفاقاتی ک اینجا میفته عجیبه خیلی عجیب...عجیبتر اینکه هیچ وقت هیچ کس جوابی براش نداره. خوشخالم که انچه هست و شما هنوز هستید...مانا باشید :)

طـ ـودی

چه خبر اینجا، این پرشین چشه!!! صب میای این وبلاگ هست شب میای نیس!! شب میای هست صب میای نیس!!!