تو...

آغازین شب

چشمانم اندک زمانی دوخته به چشمانت

کاش عقربه می ایستاد

و زمانی برای نگاه تو  فرصت

نگاهت ملایم ...

زمان دست تو و من ثانیه شمار آن

چه در دل من

چه در سر تو ....!؟

/ 5 نظر / 16 بازدید
سپیده

بگو چگونه صدایت کنم ؟ در کدام شب ؟ کدام سپیده ؟ ... امان از این ناشناخته ها

فاطمه عابدی

کاش این لحظات هیچوقت تمومی نداشته باشه.................. زیبا بود

ـــــ یه دخمل تنها ـــــــ

زمان دست تو و من ثانیه شمار آن چه در دل من چه در سر تو ....!؟ چه قد خوشگل بود[دلشکسته] خودت میگی اینارو داش احمد؟[لبخند]