من !! خیره در افکار تو

 

افق چشمان من تنها یک چیز را به رسمیت میشناسد ؛ تـــو

و نهایت خواستنم؛

آغوش مهربانی است که تنها تو برایم به ارمغان می آوری ...

و من در سکوت دامنه های "زمان"

تو را حک میکنم

بر رشتـــه رشتـــه ی رگهای حیاتــم ...

 

آهنگ ن : شــــــــــیدا ...

/ 0 نظر / 67 بازدید