1 =! 1


معلم پای تخته داد می زد
صورتش از خشم گلگون بود
و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود
ولی ‌آخر کلاسی ها
لواشک بین خود تقسیم می کردند
وان یکی در گوشه ای دیگر «جوانان» را ورق می زد
برای آنکه بی خود های و هو می کرد و با آن شور بی پایان
تساوی های جبری رانشان می داد
خطی خوانا به روی تخته ای کز ظلمتی تاریک
غمگین بود
تساوی را چنین بنوشت
«یک با یک برابر هست ... »

از میان جمع شاگردان یکی برخاست
همیشه یک نفر باید به پا خیزد .
به آرامی سخن سر داد :
تساوی اشتباهی فاحش و محض است ...

معلم
مات بر جا ماند
و او پرسید :
گر یک فرد انسان واحد یک بود آیا باز
یک با یک برابر بود ؟

سکوت مدهشی بود و سؤالی سخت
معلم خشمگین فریاد زد :
آری برابر بود

و او با پوزخندی گفت :
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آن که زور و زر به دامن داشت بالا بود
وانکه
قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت
پایین بود ...
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آن که صورت نقره گون،
چون قرص مه می داشت
بالا بود
وان سیه چرده که می نالید
پایین بود ...
اگریک فرد انسان واحد یک بود
این تساوی زیر و رو می شد
حال می پرسم یک اگر با یک برابر بود
نان و مال مفت خواران
از کجا آماده می گردید ؟
یا چه کس دیوار چین ها را بنا می کرد ؟
یک اگر با یک برابر بود
پس که پشتش زیر بار فقر خم می شد ؟
یا که زیر ضربت شلاق له می گشت ؟
یک اگر با یک برابر بود
پس چه کس آزادگان را در قفس می کرد ؟

معلم ناله آسا گفت :
بچه ها در جزوه های خویش بنویسید :
یک با یک برابر نیست ...
/ 18 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شیما

رفتنت را تماشا کردم... بغضم را بلعیدم...حسرت نبودنت را به دل کوچکم سپردم ... و اشک در چشمانم ، عجب ماهرانه آخرین لحظه را تار و مبهم به تصویر کشید...!

رزا

آرامش آن است که بدانی در هرگام دست تو در دست خداست!!! لحظه هایت آرام[گل] موفق باشی

مترسک

ممنون ...جانی تازه گرفتم[گل]

شیما

ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست یا که من بسیار مستم یا که سازت ساز نیست...

شیما

جرعه ای از آسمان را سرکشیدم به سلامتی دوستانی که گرچه مجازی اند اما دنیایمان یکیست ومهم نیست از کدام دیاریم مهم اینست که یکدلیم .....

سارا

چه طبع لطییییییییییییییفییییییییییییییییی[لبخند]

مرضی

کاش یک با یک برابر بود.برابر نه.فقط یک ذره ای با او برادر بود[ناراحت]

سماء

عاااااالی بود احمد جان.بسیار زیبا.خیلی خوشم اومد... انتخابت عالی بود....

مهرداد

عاشقه این شعرم