آسمانم چشمانت

 زمین با من بی مهری می کند در این لحظه ها که نبودنت سخت ترین تامل تنهایی است . " تو " و  " تو "  و " تو " ... من در بهتی از ندانستن ها  .  گستردگی آسمان مرا سردرگم میکند .آنجا که افق رنگ می گیرد چشمانم را چیزی جز بیکران چشمان تو نیست . به کدامین سو بنگرم که جز تو باشد !؟ به کدامین سمت بروم که سرانجامش جز تو باشد !؟ زانوانم یاری نمیکنند....

آه . آسمانم . بر من ببار....

/ 4 نظر / 6 بازدید
دریا

مگه میشه از خاطره یک نگاه فرار کرد........مگه میشه به سمتی نگاه کرد که جز او باشد........

شیما

]چترها راباید بست زیرباران باید رفت. فکر را خاطره را زیر باران باید برد. . . . زندگی آبتنی کردن درحوضچه اکنون است.

سپیده

دمادم بازی داده میشوم با دستهای ناپیدایی

گل گیسو

[گل][دست]