/ 2 نظر / 16 بازدید
mane to

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست............

مریم انصاری

در چشم بامدادان، به بهشت برگشودن نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی