...

آنان سجاده ها را آتش میزنند
و اینان بت ها را میشکنند . . .
غافل از اینکه
خدا همانست
که بر لبان یک قمارباز در حال باختن جاریست…!!!

/ 5 نظر / 16 بازدید
گل گیسو

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید معشوق همین جاست بیایید بیایید معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما درچه هوایید گر صورت بی​صورت معشوق ببینید هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن راه بدان خانه برفتید یک بار از این خانه بر این بام برآیید آن خانه لطیفست نشان​هاش بگفتید از خواجه آن خانه نشانی بنمایید یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدیت یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید با این همه آن رنج شما گنج شما باد افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

گیل مرد

جالبه و تامل بر انگیز[متفکر][گل] و خدایی که در همین نزدیکیست

شیما

زیبا... وخدا همانیست که هر روز در کنارمان است واو را میبینیم ولی هیچ گاه نخواهیم دانست...

سپیده

عالی بود ... عالی بود !! ممنونم از ایجاد اینهمه حس زیبایی که با خوندن نوشته هاتون به من میدید .

___یه دخمل تنها___

آقا من بی جنبه ام! پس میگم:ترویج قمار بود و بد آموزی داشت!! استغفرالله.....