ترمیناتور در لباسی جدید

 

 

 با آفتابه ای گنده تر و عزمی جزم تر 

اینبار برای تشخیص مصالح  ما ... 

 

پ.ن: تهش خیص*

پ.ن : کجاست لژیونر سفید پوش  تاریکی !!؟

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
وانیا

کجاست؟!؟

رزا

همیشه لحظه خداحافظی،صاحبخونه کنار در می ایسته و به مهمان اش لبخند میزنه و بدرقه اش میکنه! "لبخند خدا بدرقه ی زندگیت" عید فطر مبارک [گل][گل][گل]