دارالایتام...

                حاجی واشنگتن | علی حاتمی ( 1361 )

فکر و ذکرمان شده کسب آبرو. چه آبرویی؟ مملکت رو تعطیل کنید. دارلایتام دایر کنید درست‌تره. مردم نان شب ندارند، شراب از فرانسه می آید. قحطی است، دوا نیست، مرض بیداد می کند، نفوس حق النفس می دهند. باران رحمت از دولتیِ سر قبله عالم است و سیل و زلزله از معصیت مردم. میر غضب بیشتر داریم تا سلمانی. سر بریدن از ختنه سهل تر .  ریخت مردم از آدمیزاد برگشته. سالَک بر پیشانی همه مهر نکبت زده. چشم ها خمار از تراخم است. چهره ها تکیده از تریاک. این چهار تا آب انبار عهد شاه عباس هم آبش کرم گذاشته ...

ملیجک در گلدان نقره می شاشد. چه انتطاری از این دودمان با آن سرسلسله اخته؟ خلق خدا به چه روز افتادند از تدبیر ما؛ دلال، فاحشه، لوطی، لـله، قاپ باز، کف زن، رمال، معرکه گیر، گدایی که خودش شغلی است...

 

پ.ن :این سکانس بسیار زیبا از فیلم : اینجا

/ 2 نظر / 8 بازدید
سپیده

ریخت مردم از آدمیزاد برگشته ... چقدر به حال و هوای ما نزدیکه

رزا

همیشه آخر حرفا ، پر از حرفای ناگفتست همیشه حال ما اینه ، همیشه دنیا آشفتست. [گل][گل][گل]