موجودیت

در من الاغ هایی یورتمه میروند که گویی فراتر از یک تصورند .

نه بازیگوش و نه کرّه اند .

جدیِ جدی . 

بالغ .

بی افسار و رها .

نگرانم .... قرص هایم این روز ها گرانتر از همیشه اند ... 

"سایه تاجی" 

/ 0 نظر / 31 بازدید