تو...
ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱  کلمات کلیدی:

آغازین شب

چشمانم اندک زمانی دوخته به چشمانت

کاش عقربه می ایستاد

و زمانی برای نگاه تو  فرصت

نگاهت ملایم ...

زمان دست تو و من ثانیه شمار آن

چه در دل من

چه در سر تو ....!؟