نفهمیدن !!!
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٩  کلمات کلیدی:

 

 تو هرچه می خواهی باش ، اما ... آدم باش !!!

  چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها است که به این مردم،

 آسایش و خوشبختی بخشیده است !!!

 مگر نمی دانی بزرگ ترین دشمن آدمی فهم اوست؟

 پس تا می توانی نفهم  باش تا خوش باشی.

 امروز گرسنگی فکر ، از گرسنگی نان فاجعه انگیزتر است .

 برای خوشبخت بودن ، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن...