تا بیکران ...
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٠  کلمات کلیدی:

چقدر آن هنگام که لبریز نیاز می شوم 

بالــهای پیـکرم شوق بی کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران دارند...!!