ترمیناتور در لباسی جدید
ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٤  کلمات کلیدی:

 

 

 با آفتابه ای گنده تر و عزمی جزم تر 

اینبار برای تشخیص مصالح  ما ... 

 

پ.ن: تهش خیص*

پ.ن : کجاست لژیونر سفید پوش  تاریکی !!؟