آسمانم چشمانت
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٢٢  کلمات کلیدی:

 زمین با من بی مهری می کند در این لحظه ها که نبودنت سخت ترین تامل تنهایی است . " تو " و  " تو "  و " تو " ... من در بهتی از ندانستن ها  .  گستردگی آسمان مرا سردرگم میکند .آنجا که افق رنگ می گیرد چشمانم را چیزی جز بیکران چشمان تو نیست . به کدامین سو بنگرم که جز تو باشد !؟ به کدامین سمت بروم که سرانجامش جز تو باشد !؟ زانوانم یاری نمیکنند....

آه . آسمانم . بر من ببار....